Kdo smo

svetovni dan srca 2006_bernhardt
Pred natanko 10 leti  - leta 2001 so dozoreli pogoji in volja za ustanovitev Podružnice Društva za zdravje srca in ožilja, za severno Primorsko. Odločilno spodbudo je posredoval nekaterim svojim zdravljencem, ki so preboleli srčni infarkt, Primarij Herbert Bernhardt, dr med spec internist.

Njegov predlog je dozorel vsled alarmantnih podatkov o razširjenosti obolenj srca in obtočil, ne le v zahodnih evropskih državah, pač pa enako v Sloveniji. Sledil je tudi objavljenim rezultatom Svetovne zdravstvene organizacije in Združenj kardiologov, ki so se zavzemali za izboljšanje stanja s pomočjo edukacije in zavedanja, da je zdravje v rokah posameznika. Svoja dognanja so podkrepili z dejstvi, da zdrav način življenja, ustrezna prehrana, več gibanja na prostem, pozitivna naravnanost in opustitev nezdravih navad, zagotavljajo več zdravja srcu in ožilju, obenem pa prihranek zdravstveni blagajni.

Zainteresirani prostovoljci, pod vodstvom Friderika Rusjana so pritegnili medse skupino sposobnih in kompetentnih članov, izkušenih organizatorjev, ki so po ustanovitvi Podružnice sestavljali prvi sklic upravnega odbora, s predsednikom Friderikom Rusjanom, ki je Podružnico uspešno vodil nadaljnjih osem let.

Vrnimo se k prvim korakom. Dne 26.10.2001 je bil izpeljan ustanovni občni zbor. Sprejet je bil sklep o ustanovitvi severno primorske podružnice Društva za zdravje srca in ožilja, s sedežem v Novi Gorici, Cankarjeva ulica 60. Na zboru je bil sprejet Poslovnik o delu Podružnice. K odmevnosti dogodka je prispevala postavitev razstave »Srce je eno samo« v avli Mestne občine Nova Gorica. Zanimanje za razstavo je tedaj preseglo pričakovanja organizatorjev. Visok obisk je imel za posledico tudi veliko število vpisanih v društvo.
Podružnica je organizirana v regionalnem  območju severne Primorske, ki zajema celotno Posočje, Brda, Kras, Vipavsko dolino ter širšo in ožjo Goriško. Vanjo so vključeni člani  s stalnim prebivališčem ali delovnim mestom na območju severne Primorske. Organi Podružnice so zbor članov, upravni in nadzorni odbor ter predsednik Podružnice.
V obdobju po ustanovitvi so bili ustvarjeni pogoji za delovanje Podružnice,  s pridobitvijo ustreznih prostorov v najem od Mestne občine Nova Gorica. Prostori so predstavljali sedež Podružnice, z namestitvijo pripomočkov za izvajanje fitnes vadbe ter ustrezno opremo in ureditvijo pomožnih prostorov , se je razvila pomembna  aktivnost Podružnice – kardio fitnes.
Za uspešen zagon aktivnosti je bilo vloženih veliko naporov in sredstev, zato iskrena hvala tedanjemu vodstvu. Predsedniku Frideriku Rusjanu se je Podružnica oddolžila z zlatim  priznanjem, ki je bilo vročeno njegovi družini že v letu 2009.
 
Trenutno deluje kardio fitnes, v prostorih Srednje lesne šole, z visoko usposobljenimi vaditelji, vse delovne dni v popoldanskih urah. Uspešen dogovor je dosegel član Dušan Ambrožič.

V istem času in vse doslej je Podružnica izvajala dejavnosti na dveh nivojih. Prvi nivo predstavlja sodelovanje v programu na ravni Društva in sicer v skrbi za ustrezno informiranost s članki, prispevki in napovedmi dogodkov v reviji ZA SRCE,  s ponudbo knjižnih izdaj Društva, zgibank, brošur in drugih virov informacij, ki jih pripravlja in izdaja Društvo in, ki obveščajo o sodobnih postopkih pri preventivi oz. zdravljenju bolezni srca in ožilja. Članstvo Podružnice sodeluje v organih Društva in se udeležuje skupnih prireditev Društva, tako strokovnih kot zabavnih.

Drugi nivo delovanja Podružnice zajema samostojne aktivnosti, ki so plod načrtovanja vodstva in izvajanja pod nenehnim budnim očesom zdravnikov, strokovnjakov, ki prostovoljno sodelujejo v Podružnici in naklonjeno razdajajo pridobljeno znanje in izkušnje v plemenite namene.
Poleg že omenjenega kardio fitnesa je bila med aktivnostmi Podružnice kardio telovadba. Uresničena je bila tudi zamisel o ureditvi pohodniške steze, imenovane »Srčna pot« v obrobnem gozdu mesta Nova Gorica -  Panovcu. Organiziranim in vodenim pohodom vsako tretjo soboto v mesecu, se pridružijo tudi pohodi ob drugih priložnostih in z namenom vadbe nordijske hoje. Ob priložnostih pohodov so bile meritve krvnih maščob, sladkorja in krvnega pritiska, testiranje telesne zmogljivosti. Steza je odprtega tipa in je ljubiteljem na razpolago vsak dan.

Skozi desetletni razvoj in delovanje je Podružnica zavzeto in skrbno načrtovala strokovna predavanja, med drugim Gibanje kot preventiva srčno-žilnih bolezni, Kajenje- dejavnik tveganja, Ocena invalidnosti in telesne okvare po srčnem infarktu ali operaciji srca, Povišan krvni pritisk, Zdrava prehrana, Dejavniki tveganja, Pomen telesne aktivnosti, Z zdravjem povezan življenski slog,  Prednost računalniško podprte kontrole bolnikov na antikoagulantnem zdravljenju, Bolnik po srčnem infarktu, Izgorelost organizma, Osteoporoza, Prirojene srčne napake, Rehabilitacija bolnika po srčni operaciji, Opusti kajenje in zmagaj, delavnica v Ajdovščini -  Kako zdravo živimo, delavnica v Tolminu, Kobaridu in Bovcu – Gibanje za zdravje in drugo. Vse niti organizacije in izvedbe predavanj, je po vstopu v Podružnico uspešno prevzela
Dr Dana Košiček.
 

V letu 2005 je tudi severno primorska Podružnica dobila priložnost gostiti na svojem terenu »kardiomobil« in sicer v Renčah. Za dogodek in meritve holesterola, glukoze in krvnega pritiska je bilo izjemno zanimanje med ljudmi. Leto zatem je kardiomobil obiskal še Drežnico, Volče in Most na Soči, z velikim odobravanjem ljudi, ki so se meritev udeležili.

Vse naštete aktivnosti so bile izvedene  v številnih krajih severne Primorske ( poleg Nove Gorice, v Brdih, Tolminu, Kobaridu, Ajdovščini, Kanalu in drugod). Primarij Herbert Bernahardt je kot prvi sodeloval s TV Primorka in TV Vitel s predavanji in intervjuji na temo bolezni srca in ožilja. Kasneje se pridružijo Dr Cvetka Melihen Bartolič, Dr Enisa Demšar, Dr Viljem Ščuka, Dr Maja Pavlin Klemenc, Dr Vlasta Iljić Brecelj, Dr Tomislav Majić in drugi.
Pomembno delo na področju dokumentiranja dela Podružnice je opravil s snemalno kamero Anton Vencelj. Njegovi posnetki so pomemben del arhiva Podružnice, lokalna televizija pogosto ponavlja posneta predavanja.
         
Vse od leta 2004 Podružnica skrbno neguje vzpostavljene stike s sorodnim društvom v italijanski Gorici - »Cuore amico«.

predsednica
V luči opravljenega dela v prvih desetih letih razvoja severno primorske podružnice, so stremljenja aktivistov v vodstvu, ki ga pooseblja predsednica Cvetka Melihen Bartolić, Dr med spec internist in ekipa strokovnjakov s posameznih področij, smelo usmerjena v nadaljnji razvoj.

V zadnjih letih se utrjuje prepričanje o nujnosti usposabljanja laične javnosti za nudenje prve pomoči, ki je ob zastoju srca možna le v prvih pet do desetih minutah po dogodku in seznanitve z avtomatskim defibrilatorjem. Le-ti pospešeno dobivajo svoje mesto v javnih prostorih, dvoranah, nakupovalnih centrih, skratka tam, kjer se zbira veliko ljudi. Pomembnost promptne pomoči je prepričal tudi že številna društva in skupine civilne iniciative, ki jim bo Podružnica pomagala pridobiti potrebna znanja.

V letu 2011 bo Podružnica severne Primorske delovala z novo pridobitvijo – enokanalnim EKG aparatom za osebno rabo, s takojšnjim izvidom o pravilnosti delovanja srca. Nova aktivnost bo pripomogla k kvalitetnemu svetovanju in usmeritvi v primerih slabih izvidov.

Ugoden odziv med ljudmi ustvarja vzdušje na velikih prireditvah Podružnice ob Svetovnem dnevu srca, vsako leto v mesecu septembru,  leto 2011 pa bo obogateno še s široko zastavljenim praznovanjem ob 10- letnici Podružnice. Povezovalna rdeča nit programa bo namenjena temi »Žensko srce«. Podružnica vselej  z veseljem ponudi brezplačen prevoz na prireditve iz oddaljenih krajev.

Vse aktivnosti, od nastanka Podružnice dalje, so bile omogočene z delom sredstev od članarin, uspeha na razpisih občin, ki s sredstvi podpirajo Programe dela humanitarnih organizacij, z lastnimi sredstvi, pridobljenimi z izvajanjem meritev in s sredstvi donatorjev Zavarovalnice Triglav, Vzajemne, podjetja Arctur,  Nove KBM, ZZZV, številnih podjetij in prijaznih ljudi, ki so sodelovali in prispevali za delovanje Podružnice.

Hvala vsem.   
Tjaša Mišček