Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije je nevladna, humanitarna organizacija, ki je bila ustanovljena leta 1991. Sestavlja jo 9 podružnic in 2 pridruženi društvi. Je član Svetovne zveze za srce (World Heart Federation) in Evropske mreže za srce (European Heart Network), s katerima redno sodeluje v mnogih aktivnostih programa. Osnovni namen ustanovitve in delovanja društva je osveščanje prebivalk in prebivalcev Slovenije o nevarnostih, ki jih za zdravje in življenje predstavljajo bolezni srca in ožilja, kako se boleznim izognemo oz. jih prestavimo v kasnejše življenjsko obdobje ter kako čim bolj kakovostno živimo z že obstoječo srčno-žilno boleznijo.

KDO SMO